Dzień: 10 lutego 2021

WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O SZKOLENIACH INDYWIDUALNYCH DLA BEZROBOTNYCH…

Szkolenia indywidualne dla bezrobotnych W Urzędach Pracy właśnie rusza przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne. Kto może starać się o dofinansowanie? O szkolenie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, dla których przygotowano Indywidualny Plan Działania (IPD) uwzględniający tę formę wsparcia, a zwłaszcza osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, jak i osoby uzupełniające kwalifikacje. Jak długo […]

Read more