Coaching Zawodowy

Coaching zawodowy

Coaching zawodowy to usługa wspomagająca rozwój zawodowy i wyznaczenie ścieżek kariery.

Coaching (mentoring) zawodowy obejmuje:

Stworzenie profilu osobowościowego przez psychologa.

Analizę CV pod względem formalnym przez mentora z danej branży.

Wyznaczenie wraz z mentorem ścieżki kariery w oparciu o profil osobowościowy, kwalifikacje i preferencje klienta, a także weryfikację wizji i oczekiwań klienta przez mentora.

Identyfikację luk kompetencyjnych.

Pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej (opcjonalnie).

Zniżkę na kursy!


Dla kogo polecany jest coaching zawodowy?

Mentoring zawodowy polecany jest szczególnie dla osób:

-pragnących szczegółowo zaplanować ścieżkę kariery (coaching ścieżki kariery), a także znaleźć pracę spełniającą ich aspirację, której wykonywanie będzie dla nich nie tylko obowiązkiem lecz czystą przyjemnością,

-poszukujących nowych wyzwań na rynku pracy, w trakcie zmiany zawodu,

powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie,

-wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy.