SZKOLENIE Manager Restauracji

Szkolenie Manager Restauracji jest dedykowane osobom, które planują wykonywać lub pracują w zawodzie Managera gastronomii.
Podczas szkolenia uczestnik dowie się jak kompleksowo zarządzać obiektem gastronomicznym.

PROGRAM SZKOLENIA MANAGER RESTAURACJI


1 Kalendarz managera gastronomii


2 Poznanie obiektu


2.1 ZEWNĘTRZNE
2.1.1 Oczekiwania właściciela obiektu / koncepcja, wizja.
2.1.2 Kierunek krótkoterminowy / długoterminowy
2.1.3 SWOT – marketing plan – wnioski
2.1.4 Marketing MIX dla restauracji
2.1.5 Zbieżności z wizją a realiami
2.1.6 Przedstawienie kosztorysu działań krótkoterminowych / koncepcja zmiany (wizja / realia)
2.2 WEWNĘTRZNE
2.2.1 Przedstawienie się współpracownikom
( kadry księgowość, marketing, biuro itp.)
2.2.2 Kontakty z handlowcami, stałymi klientami
2.2.3 Poznanie kadry podległego personelu
2.2.3.1. Kwalifikacje poszczególnionych pracowników
2.2.3.2. Problemy, konflikty, żądania od nowego managera,
2.2.3.3. Wymagania nowego managera od poszczególnych
pracowników

3 Działania i priorytety
3.1 Tabela Eisenhowera
3.2 Plan dnia
3.3 Krzywa wydajności
3.4 Zasada Pareto – 20/80
3.5 Reguła 40/60

4 Delegowanie zadań
4.1 Co możemy a co nie możemy delegować ?
4.2 Kontrola delegowanych działań
4.3 Określenie co? , kiedy? , gdzie? , przez kogo? Itp.

5 Kontrola
5.1 Kontrola samego siebie
5.2 Kontrola innych
5.3 Egzekwowanie powierzonych zadań
5.4 Kary i nagrody

6 Motywowanie / rodzaje motywowania pracowników

7 Kadry
7.1 Rodzaje umów
7.2 Czas pracy
7.3 Urlop / chorobowe
7.4 Świadczenia ZUS
7.5 Wynagrodzenie

8 Praca poszczególnych stanowisk
8.1 Barman
8.2 Kelner
8.3 Barista
8.4 Sommelier

9 Karta Menu
9.1 Kolejność poszczególnych dań
9.2 Kalkulacje / food cost

10 Inwentaryzacja oraz magazynowanie
10.1 Rodzaje arkuszy
10.2 Praktyczne ćwiczenia

11 Rozmowy Handlowe z przedstawicielami
11.1 Prezentacja rynku usług dla gastronomii


Termin: do uzgodnienia

Liczba uczestników: od 2 do 6
Czas trwania: 40 godzin
Cena: 1200 zł / os .


… Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło szerzej spojrzeć na zagadnienie prowadzenia obiektu gastronomicznego. Prowadzący zajęcia przekazał dogłębną wiedzę na tematy związane z zarządzaniem, kalkulacją karty , pracą poszczególnych stanowisk w restauracji oraz kontroli kosztów …

… Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo rzetelnie i spełniło nasze oczekiwania. Przekazana podczas szkolenia wiedza podniosła kwalifikacje naszego personelu i pozwoliła szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z obsługą klienta w gastronomii i hotelarstwie …